ZWY—40/11T挖掘式装载机

翔邦机械是集生产研发扒渣机,轮式扒渣机的多元化企业,履带扒渣机,防爆扒渣机.伸缩式扒渣机应用在巷道,隧洞,矿山,水利等领域.4006-718-166

免费在线咨询

4006-718-166

 ZWY-40H/11T

 顶管用挖掘式装载机

                                                

                                                                                适用于1.8m×1.8m(含)以上矿洞管道


工程案例

4006-718-166